Programy EU

Projekt OP PIK CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0014075

INSTALACE FV SYSTÉMU PRO VLASTNÍ SPOTŘEBU PODNIKU AUTEC-ENGINEERING, s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavní cíl projektu je podpora snížení energetické náročnosti a úspory energie.

Instalace fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu v rámci energetického hospodářství společnosti AUTEC-Engineering, s.r.o., plní cíle
snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu
energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti, modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení.
Realizací projektu dojde ke snížení konečné spotřeby energie.

Rok realizace 2020EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost